Arbejdsområder

Psykologisk samtaleterapi

Hjælp ved akutte kriser, depression, angst, spiseforstyrrelser, sorg, mm. Kan også hjælpe med traumer , samt stressrelaterede lidelser.

Psykologiske undersøgelser

Intelligens- og personlighedsundersøgelser.

Undersøgelser af opmærksomheds- og koncentrationsfunktioner ved mistanke om Hyperkinetisksyndrom (DAMP/ADHD).

Forældreressourceundersøgelser.

Personaleudvælgelse på baggrund af testning.

Legeterapi.

Supervision

Rettet mod fx psykologer, seminarie uddannede, socialpædagoger og plejefamilier

Undervisning i psykologi

For både børn, unge og voksne