Ved lægehenvisning

I Danmark ydes der tilskud fra Den Offentlige Sygesikring hvis din egen læge skønner, at du befinder din i en krise, samt tilhører en af nedenstående grupper:

1. Røveri-, volds- eller voldtægtsoffer

2. Trafik- og ulykkesoffer

3. Pårørende til alvoligt psykisk syge personer

4. Personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom

5. Pårørende til personer ramt af invaliderende sygdom

6. Pårørende ved dødsfald

7. Personer, der har forsøgt selvmord

8. Kvinder der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge. Kan ydes forud, når anmodning er fremsendt til abortsamrådet

9. Personen der inden det fyldte 18. år har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb

10. Personer med let til moderat depression (over 18 år), efter udført psykometrisk test

11. Personer der lider af let til moderat angst, herunder let til moderat OCD, og er mellem 18 og 38 år

OBS. Der er en egenbetaling ved psykologbehandling efter lægehenvisning i lighed med behndling hos tandlæge eller fysioterapeut.

Børn og unge under 18

Børn og unge under 18 år er også berettiget til psykologhjælp efter praksisoverenskomsten. Dog ikke ved kategori 10 og 11.

Der er dog pt. (forår 2021) en midlertidig bevilling til, at børn og unge under 18 kan modtage gratis psykologhjælp efter henvisning fra egen læge.

Husk henvisning fra din læge

Du kan ikke automatisk få en henvisning, hvis du har været udsat for en eller flere af de anførte hændelser. Din læge skal skønne, at du befinder dig i en krise, som er udløst af det, du har været udsat for. Lægen kan som udgangspunkt henvise dig til psykologhjælp inden 6 måneder efter den begivenhed, der er grunden til, at du ønsker psykologhjælp.

Henvisning kan dog også udstedes senere og skal i alle tilfælde udstedes senest 12 måneder efter den udløsende begivenhed. (Tidsbegrænsningen gælder ikke i forbindelse med incest/seksuelle overgreb eller depression.)

Hvis du er udsat for flere hændelser, giver hver hændelse mulighed for tilskud til psykologbehandling efter samme retningslinjer.

En henvisning giver ret til max. 12 samtaler, dog kan let til moderat depressive og angste opnå op til 2 x 12 samtaler efter henvisning fra egen læge.

Hvis du skifter psykolog

Henvisningen gælder stadig, selv om du skifter psykolog i forløbet. Fortæl blot den nye psykolog, at der er tale om et skift, så tager psykologen kontakt til regionen og får oplyst, hvor mange konsultationer, du har tilbage på henvisningen.