At gå til psykolog

Når man går til psykolog er det vigtigt, at man har tillid til den psykolog man taler med.

Det er vigtigt man giver sig tid til at finde den psykolog, som man snakker godt med. Det er forskelligt for person til person, hvem man taler godt med.

Der er mange forskellige former for psykoterapi.

Nogle af de mest kendte er adfærdsterapi, psykoanalyse, narrativ terapi eller kognitiv terapi.

Dette er forskellige former for arbejdsmetoder, og nogle former egner sig bedst til nogle mennesker, mens andre er bedre til andre mennesker. Der er ikke en terapiform som er bedst til alle problematikker og alle slags mennesker. Du skal efter samtale med en psykolog vælge den form og den psykolog der passer dig bedst, og behersker den behandlingsmetode du foretrækker.

Alle psykologer er underlagt tavshedspligt. Det vil sige at de ikke må udtale sig til andre om hvad I taler om i timerne, med mindre det drejer sig om planlægning af, eller samtidige strafferetslige forhold. Dette gælder ligeledes hvis man får oplysninger om, at andre mennesker bliver straffet for forhold de ikke har skyld i.

Ligeledes bortfalder tavshedspligten hvis psykologen får kendskab til overgreb mod børn.